Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact

Friso werkt veilig

Veilig werken staat bij Friso bovenaan. Friso werkt veilig. Altijd! Een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving vinden wij dermate belangrijk dat het een integraal onderdeel van onze manier van werken en onze cultuur is. Tijd en geld mogen nooit een excuus zijn om onveilig te werken. Onze Friso Norm en de bijbehorende visie en missie vormen ons veiligheidsbeleid.

Onze Friso Norm

Veiligheidsvideo

Op de bouwplaats zit een ongeval in een klein hoekje, vaak met ingrijpende gevolgen. Voor de gezondheid van onze collega’s vinden wij het belangrijk dat er altijd veilig gewerkt wordt, met één duidelijk doel: nul ongevallen!

Om onze collega’s hier extra bewust van te maken is er een video gemaakt over veilig werken in de bouw en de duidelijke afspraken die daar bij horen, oftewel de Friso Norm. Met de veiligheidsvideo wordt een duidelijk statement gemaakt om de campagne ‘Friso Werkt Veilig’ extra kracht bij te zetten.

Bekijk de video

Onze Friso Norm

Met de Friso Norm wordt duidelijk wat iedere werknemer, contractor en bezoeker op onze bouwplaats moet weten en doen om ernstig letsel of dodelijke ongevallen te voorkomen. De Friso-norm staat voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ieders eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Met 5 basisprincipes wordt de veiligheid op onze bouwplaatsen gewaarborgd:

  • Draag de juiste beschermingsmiddelen. Altijd!
  • Zorg voor een veilige werkomgeving
  • Spreek collega’s aan op onveilig gedrag
  • Gebruik gekeurd gereedschap en materieel
  • Tot slot; houd je altijd aan gemaakte afspraken
Bekijk onze video

Ik werk veilig of ik werk niet

Visie

Bij Friso Bouwgroep wordt altijd veilig gewerkt. Zowel door medewerkers als neven- en onderaannemers. Friso stemt samen met haar opdrachtgevers het veiligheidsniveau per project af.

Missie

Friso draagt veilig werken hoog in het vaandel. Wij willen dat onze medewerkers, onder- en nevenaannemers veilig, gezond en met plezier aan het werk zijn. Elke medewerker is onderdeel van een team dat streeft naar nul ongevallen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat er op de bouwplaatsen van Friso veilig gewerkt wordt. Zo wordt de kans op een ongeval tot een minimum beperkt.

Strategie

We benaderen veiligheid pro-actief. Dat betekent dat we niet wachten op wat er op ons afkomt. We nemen zelf initiatief en zijn leidend op het gebied van veiligheid op de bouw, in onze werkplaatsen en fabrieken en op onze kantoren. Het veiligheidsbeleid wordt door de organisatie gemaakt en gedragen. We willen met deze visie, missie en strategie onze doelstellingen verwezenlijken. De belangrijkste hiervan zijn om het aantal ongevallen te verminderen, verzuimkosten als gevolg van deze ongevallen te verlagen, opgelegde boetes van iSZW (arbeidsinspectie) te voorkomen maar vooral ook om de draagkracht om veilig werken te vergroten, open met elkaar te communiceren over veiligheid. Zo kunnen we met minder toolboxen toe en is veiligheid een bezigheid waar we constant aan denken en wat een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk is.

Ik werk veilig of ik werk niet
Meer informatie

Meer informatie

De afdeling VKAM van Friso Bouwgroep ondersteunt bij veilig werken. Door bouwplaatsbezoeken, onderzoek naar aanleiding van incidenten en ongevallen, ingebrachte ervaringen van collega's en het bijhouden van wet- en regelgeving, geven we praktische adviezen over veilig werken. Over hoe we dat bij Friso steeds weer een stapje beter en slimmer kunnen doen. Aan de hand van de laatste stand van de techniek en de actuele richtlijnen denken we samen in oplossingen waarmee we het aantal ongevallen tot een minimum kunnen beperken.

Kortom ondersteuning aan ons gezamenlijke doel: veilig, gezond en plezierig werk. En daarnaast tevreden opdrachtgevers.