Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Elektrificeren sloepenroute Bûtenfjild
Project Elektrificeren sloepenroute Bûtenfjild
Partners Roelofs
Sector
recreërengemalen en zuiveringen
Opdrachtgever Provincie Fryslân
Contractvorm
bouwteam
Contactpersoon Hendrik de Vries
recreërengemalen en zuiveringen

Elektrificeren sloepenroute Bûtenfjild

Provincie Fryslân heeft in 2017 een stap gezet in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen met de aanleg van een derde Electric Only vaarroute ‘De vaarverbinding Grutte Wielen – Swemmer’. In 2021 zijn er aanpassingen aangebracht aan de bediening van een tweetal sluizen omdat de bediening door gebruikers als te zwaar wordt ervaren.

Een elektrische vaarroute bestemd voor elektrische of hybride boten

De route loopt van Leeuwarden via Ryptsjerk en De Falom tot aan de Swemmer nabij de Westereen en is geschikt gemaakt als een elektrische vaarroute, alleen bestemd voor elektrische of hybride boten met een diepgang van maximaal 80 cm. De vaarverbinding opent Noordoost-Fryslân als achtertuin van Leeuwarden. De vaarroute was één van de wensen uit de Dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild.

Best Value Procurement

Middels de methodiek van Best Value Procurement (prestatie inkoop) heeft Friso Civiel in combinatie met Roelofs genoemd project in 2017 binnengehaald en gerealiseerd. De aanleg omvatte onder andere baggeren, bouw van twee zelfbedieningssluizen, nieuwe en verhoging van bestaande bruggen. De route is een samenwerking van de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.

CO2-reductie

Vooraf aan het werk heeft Friso Civiel een doel gesteld om de CO2 uitstoot aantoonbaar met 1% te verminderen. Om deze doelstelling te halen heeft Friso Civiel een plan opgesteld op welke punten er een mogelijkheid was een CO2 reductie te bewerkstelligen. Om inzicht te krijgen in de CO2 uitstoot heeft Friso Civiel tijdens de werkzaamheden aan het project de werkelijke CO2 uitstoot opgemeten. Tijdens de realisatiefase is deze uitstoot vergeleken met de vooraf geprognotiseerde uitstoot. De metingen bestonden uit het berekenen van de transportafstanden (km), type transporten en toegepaste grondstof hoeveelheden.

Doeltreffende maatregelen

Om de doelstelling te bewaken heeft Friso Civiel in de wekelijkse registratie (de ‘weekly’) een KPI opgenomen. Wanneer gedurende het werk dreigde dat de vooraf gedefinieerde doelstellingen niet zouden worden gehaald, nam Friso Civiel de volgende acties: er werden maatregelen getroffen om het afwijkende onderdeel positief om te buigen (bijvoorbeeld door het toepassen van een andere werkwijze, ander materiaal, andere leverancier of onderaannemer) en/of compensatie door het verminderen van overige projectonderdelen.


CO2 besparing van 2,91%

Aan het einde van het project heeft Friso Civiel een totale CO2 besparing behaald van 2,91%. Daarmee is de doelstelling ruimschoots gehaald en heeft Friso Civiel geconcludeerd dat de getroffen maatregelen een positief effect heeft gehad.

Aanpassingen 2021

Uit onderzoek blijkt, dat gebruikers na een aantal verbeterslagen, de handmatige bedienen van een tweetal sluizen als te zwaar wordt ervaren. Hierdoor komt de aantrekkelijkheid van de vaarroute in gevaar. De opdrachtgevers, Provinsje Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente Dantumadiel hebben Friso Civiel gevraagd om de schuiven van de sluis te elektrificeren. De handmatige bediening van de sluisdeuren blijft ongewijzigd.

Nieuwsberichten

Friso Civiel past bediening sluizen aan

Lees meer